Eppendorf UV-VIS spektrometri

  • BioPhotometer® D30
  • BioPhotometer Plus
  • Eppendorf BioSpectrometer®
  • Eppendorf PlateReader AF2200