Agilent Technologies hromatogrāfijas paraugu ievadīšanas sistēmas GH / ŠH

Agilent paraugu sagatavošanas produkti palīdz jums sasniegt jūsu analītiskus mērķus. Agielnt piedāvā šļirču filtrus ar pilnu membrānu portfeli visiem paraugu veidiem. Citi Captiva produkti ietver kartridžus un plates proteīnu izgulsnēšanai QuEChERS komplekti sastāv no ekstrakcijas sāļiem un dispersijas SPE kolonnām, kas ir ideāls salikums pārtikas produktu analīzēm.
Paraugu filtrēšana ir hromatogrāfijas paraugu sagatavošanas neatņemama sastāvdaļa. Agilent Captiva Premium Syringe Filters padara filtrēšanas procesu ātrāku un ražošanas procesa kapacitāti lielāku. Visi Agilent Captiva Premium Syringe filtri tiek piegādāti ar  HPLC vai LC/MS atbilstības sertifikātiem. Agilent SLE produkti izmanto plašas veiktspējas inertu kīzelgūru sorbentu ātrai, vispārējāi parauga sagatavošanai. Tīrs, inerts diatomītu sorbenta materiāls nodrošina virsmu ūdens paraugiem, un tiek izmantoti šķīdinātāji, kas nesajaucās ar ūdeni, lai veiktu tīrā ekstrakta ieguvi.
Solid phase microextraction ir ātra, šķīdinātājus taupoša ekstrakcijas tehnika, kas ir alternatīva tradicionālājām ekstrakcijas tehnikām.
The Agilent AssayMAP Peptide Sample Prep digests, cleans and optionally fractionates samples for peptide mapping and biomarker analysis workflows.
Agilent AssayMAP peptīdu Sample Prep hidrolizātus, attīra un papildus sadala paraugus frakcijās priekš peptīdu kartotēšanas un biomarķieru analīžu darba procesiem.
Agilent Technologies

Agilent Technologies

http://www.agilent.com/