Agilent UV-Vis & UV-Vis-NIR un FTIR

Fluorescences spektroskopija, Furjē transformācijas infrasarkanā spektroskopija FTIR, UV spektroskopija UV-Vis

UV-Vis Portfolio
 • NEW Cary 8454 photodiode array
 • Cary 60
 • Cary 100
 • Cary 300
 • Cary 4000
UV-Vis-NIR Portfolio
 • Cary 5000
 • Cary 6000i
Cary 7000 UMS

Mobile and Routine FTIR Portfolio
 • Cary 630 FTIR
 • 4100 Exoscan Series FTIR
 • 4200 Flexscan Series FTIR
 • 4300 Handheld FTIR
 • 5500 Series Compact FTIR
 • 4500 Series Portable FTIR
FTIR Imaging & Microscopy Portfolio
 • Cary 610 Microscope
 • Cary 620 Microscope
Fluorescence
 • Cary Eclipse


Agilent Technologies

Agilent Technologies

http://www.agilent.com/